menu-to-close-2

Nieuws

Klaar voor 2022? Hier vindt u, hoe u het PAS systeem voor België en Nederland kan gebruiken in het komende seizoen.

KBDB zet het licht op groen!

17-02-2022

Het PAS systeem kan en mag gebruikt worden in België vanaf het seizoen 2022!

Voor de Belgische duivenliefhebbers is het zover ... Het PAS systeem mag vanaf seizoen 2022 gebruikt worden op alle wedstrijden (mei). De liefhebber kan dus vanaf vandaag zijn PASbox reserveren bij zijn verdeler. Op alle beurzen zullen wij dan ook PASbox toestellen bij hebben zodat u uw toestel onmiddelijk kan meenemen. Voor de clubs zijn er 2 mogelijkheden, er is de PASclub, een nieuwe cloud club master die zelfs de afdrukken van alle toestellen en dit van alle merken bij inkorving en afslag in de cloud oplaad en dus geen aangesloten printer meer nodig heeft. Maar er is ook de cloud slave die zorgt dat PASbox gebruikers kunnen inkorven op elke bestaande master in de clubs aanwezig vandaag. Over compatibiliteit gesproken ! Het PAS systeem zorgt dat het oude en het nieuwe naadloos aan elkaar gekoppeld kan worden. Voor meer details en info ...NPO Goedgekeurd!

14-01-2022

Het PAS systeem is als eerste full cloud systeem door het NPO goedgekeurd!

Beste Nederlandse liefhebbers, het is zover ... Het PAS systeem mag vanaf heden gebruikt worden op alle wedstrijden en door alle liefhebbers in Nederland. Het PAS systeem opende voor het NPO ook extra mogelijkheden naar controle toe en er is een nieuwe standaard geboren wat betreft het online controleren van de wedstrijd gerelateerde informatie. Dus het PAS systeem brengt niet alleen voor u, als liefhebber en verenigingsverantwoordelijke, extra gemak maar tevens ook voor de organiserende en controlerende entiteit.FCI

27-05-2021

Het PAS systeem is als eerste full cloud systeem door het FCI goedgekeurd!

Het systeem - als totaal concept - werd getest op veiligheid, stabiliteit en functionaliteit. Het eerste full cloud systeem mag dus gebruikt worden voor de officiële wedstrijden aldus het FCI. Dit is de eerste stap naar de algemene integratie van een volledig geautomatiseerde duivensport waar de liefhebber meer vrijheid krijgt en alle informatie over zijn kolonie en hun prestaties beschikbaar heeft op een 'click' afstand.KBDB

10-03-2021

Door de aanhoudende Corona pandemie werd de normale gang van zaken grondig verstoord en is de jaarlijkse traditie van keuringen niet kunnen doorgaan. Voor de maatschappijen is het daarom in 2021 beperkt. Maar in samenspraak met de KBDB hebben we wel de toestemming gekregen om als testcase 19 lokalen vanaf de jonge duivenvluchten te gaan uitrusten met een nieuwe PASclub. Deze clubs zullen de PASclub masters gratis voor 2021 naast hun huidige masters ontvangen. De wedstrijddata zal op de oude (PC connectie) manier verwerkt worden maar parallel zal ook deze informatie live naar de cloud worden verstuurd. Dit alles in functie om vanaf 2022 een meer geautomatiseerde instroom van gegevens te hebben en zo het werk in de clubs eenvoudiger, sneller en comfortabeler te maken.

De liefhebber kan gebruik maken van de PASbox om alle informatie van zijn hok live te ontvangen en om de duiven automatisch aan te melden voor de nationale vluchten. Dit toestel heeft zijn eigen verbinding met de cloud en heeft geen wifi, GSM of aangesloten computer nodig. In 2021 zal er wel nog ingekorfd en afgeslagen worden met een voorgaand EC klok die u samen met de PASbox aan uw antennes hangt. In de maatschappij moeten ze enkel de inkorfgegevens naar de cloud opladen zoals voor de nationale vluchten reeds verplicht was in 2020 maar nu dus ook mogelijk voor alle vluchten.KBDB

04-10-2020

In een schrijven aan alle fabrikanten van EC systemen heeft de KBDB zijn intenties zéér duidelijk verwoord om de modernisering en automatisering verder in te zetten. Hierbij heeft ze ook duidelijk laten weten dat cloud klokken in 2022 zullen toegelaten worden en dat er een aangepaste standaard moet komen.

De PAS club kan reeds voldoen aan de huidige standaard en is daarom reeds voor 2021 toegelaten. Wat een grote meerwaarde is voor de clubs die hun werk zien verminderen omdat er ook in 2021 verplicht wordt om de inkorfdata onmiddelijk online op te laden naar de KBDB cloud, wat PAS dus automatisch doet. Verder de voordelen van geen printer en alles op PDF. Inkorven gaat dus ook weer sneller want het printen tussen de inkorvingen van de liefhebbers door was toch een vertraging.

Ook in het schrijven van de KBDB wordt er in 2021 de toestemming gegeven om de nieuwe cloud klok naast de bestaande klok te gebruiken met dien verstande dat voor de wedstrijddata (uitslag) het oude toestel gebruikt moet worden.

Wat betekent dit voor de liefhebber:

  1. Aanmelden kan via het PAS systeem en is volautomatisch, geen laptop en wifi aan het hok meer nodig.

  2. U kan al ten volle gebruik maken van de online info via PAS-live.

  3. U krijgt Push berichten van uw aankomsten, ook in de week van training. Deze zijn ook te raadplegen vanuit de historiek.

Kortom u kan het systeem al volledig gebruiken, alleen hangt er nog een "oude" klok bij die nog mee naar de club moet bij inkorving en afslag in 2021.NPO

07-12-2020

In Nederland werden de eerste stappen gezet met het PAS systeem en dit reeds in het seizoen 2019. De vereniging 1850 'De Nishoek' uit Zeeland was de gelukkige en eerste, en met deze toch dappere liefhebbers en club verantwoordelijken werd het PAS systeem op punt gezet om in 2020 in Nederland reeds volledig op de cloud te klokken.

Voor 2021 heeft het NPO beslist dat er eerst werk gemaakt moet worden van de NPO cloud alvorens volledig cloud klokken toe te laten. Vereniging de Nishoek mag verder werken zoals voorheen met het PAS systeem en er komen 3 verenigingen in Nederland bij die dubbel mogen inkorven zoals in België, dit om de verdere ontwikkeling naar NPO cloud en automatisering op punt te zetten. Deze 3 verenigingen zijn nog niet bekend, verschillende kandidaten hebben zich reeds aangemeld.