menu-to-close-2

Een PAS club is het mobiele inkorfapparaat met GPS en SIM kaart en kan zonder extra randaparatuur volledig functioneren.

Eindelijk is er een oplossing voor de clubs, geen gesleur meer met die kabels. Geen netwerkverbindingen meer. Geen verschillende software pakketten. Geen printer meer aangesloten die tevens moeilijk te verkrijgen is. En ook geen extra internet of wifi nodig aan de inkorftafel.

Neen, 1 toestel met eigen modem en eigen moederklok. En het volgen kan op elk toestel dat op internet kan, dus ook uw smartphone!

Het inkorven zelf, omdat er geen liefhebber toestel moet gesynchroniseerd worden en geen afdrukken worden gemaakt aan de inkorftafel is het inkorven beduidend eenvoudiger en sneller. De inkorving is ook te volgen online via de login van de club verantwoordelijke en deze kan perfect op groot scherm getoond worden (er wordt enkel info over de inkorving zelf getoond, liefhebber, ringnummers, totalen).

De afdrukken worden in de cloud automatisch aangemaakt als PDF en kunnen zowel door de club als liefhebber bekeken of afgedrukt worden. Voor de clubs bestaat er zelfs een tool om automatisch vanuit 1 (of meerdere) PC's te kunnen afdrukken tijdens de inkorving zodat niemand iets hoeft te doen.

En wat met oude toestellen? Deze kunnen ook gewoon inkorven en afslaan, ze krijgen ook de voordelen van de afdrukken en hun data staat ook meteen in de cloud. Dus we maken de oudere toestellen ook beter. (vereiste is dat ze werken met het master/slave unives, software)

De Prijs? Voor de clubs is er enkel huur mogelijk, in dit pakket is voorzien:

  • De PASclub met GPS en modem en SIM, voor BE met unives box.

  • Uw data communicatie, altijd verbonden.

  • Toegang tot PAS-live club niveau met koppeltabellen beheer.

  • Auto opladen naar KBDB / NPO cloud.

  • Omnium garantie, een defect van eender welke aard wordt snel en efficiënt omgeruild.

  • Prijs is extra laag gehouden voor de clubs zodat het gebruik van de PASclub als besparend ervaren zal worden.