menu-to-close-2

België 2022 met PAS en KBDB cloud !

De start in seizoen 2022

Ook de KBDB heeft enorm werk gestoken in de ontwikkeling van zijn eigen cloud platform waarin we de ledenadministratie, vluchtkalenders, uitslagen en kampioenschappen in terugvinden.

Het was dan ook een voorwaarde vanuit de KBDB dat een cloud systeem gekoppeld zou moeten worden aan deze KBDB cloud. Met het oog op extra controle van de wedstrijddata en een eind validatie. Dit zowel voor de nieuwe cloud klokken maar tevens ook voor de reeds bestaande en in gebruik zijnde EC klokken.

Wel beste liefhebber, we mogen trots zijn! In België zal vanaf seizoen 2022 het meest geavanceerde en geautomatiseerde platform voor de duivensport in de wereld zijn levenslicht zien!

28 mei 2022

Dit alles heeft natuurlijk ook tijd gekost, het PAS systeem was reeds operationeel maar de KBDB cloud was dit nog niet. De KBDB heeft dan ook besloten om alles te gaan gebruiken op alle wedstrijden vanaf 28 mei 2022. Vanaf deze datum mag elke liefhebber en elke club ten volle gebruik gaan maken van het cloud klokken. Er zullen wel in de 3 aanloop weken (dus vanaf 7 mei) op de hafo vluchten met cloud gewerkt kunnen worden. De PASbox en PASslave voldoen aan de standaard '20-'21 en zouden dus begin seizoen inzetbaar kunnen zijn maar voor de PASclub en KBDB cloud is er een toevoeging nodig aan deze standaard. Daarom is er besloten in overleg dat alles op dezelfde termijn van start zal gaan zodat het voor de liefhebbers en clubs duidelijker is.

Wat betekend dit voor de clubs?

In België staat er 1 zaak voorop en dat is de compatibiliteit. BRICON heeft dan ook gezorgd voor een speciaal extra toestel voor de Belgische markt en dat is de PASslave. Met deze slave kan u als club alle PAS cloud liefhebbers gaan inkorven en afslaan. En ja, voor de afslag moet de liefhebber zelfs niet naar het lokaal komen, de verantwoordelijke van de club kan dit opvragen via de PASslave. En dit alles ongeacht het merk van de aanwezige master. Dat is nog eens compatibiliteit! Met een PASslave is de werking in de club nagenoeg dezelfde als voorheen. Verwerking van alle inkorf en afslag data gaat naar de PC via de master na de afdruk.

Maar ondanks dat deze PASslave alle liefhebbers met een PASbox met de cloud verbindt en dus ook naar de KBDB cloud, kan dit toestel niks betekenen voor de andere klokken. Hiervoor heeft de maatschappij een PASclub master nodig. Dit toestel zal alle gewone EC klokken alsook alle cloud klokken door elkaar en naadloos kunnen inkorven. En alle wedstrijddata ook naar de KBDB cloud sturen en dit voor alle klokken, cloud en niet cloud. Ook de afdrukken zullen op het KBDB platform in PDF aangemaakt worden. Afdrukken kan automatisch in de club gebeuren via moderne printers. Dus met een PASclub master worden ook de gewone EC klokken een stuk moderner in de club. Ook de data voor de uitmaak komt via de KBDB cloud automatisch en gecontroleerd binnen, met een druk op de knop ontvang je alles!

Wat moet de club doen en wat gaat dat kosten?

Gezien we reeds dicht bij aanvang van het seizoen zijn, zullen alle clubs starten met hun oude vertrouwde BRICON master, dit zijn er voor België maar liefst 1.050 stuks. Wij zullen de huur voor dit jaar voor deze masters binnenkort aanrekenen. Voor België hebben wij 300 PASclub masters klaar staan, in mei kunnen daar nog eens 100 bijkomen. De PASclub masters zullen in de eerste plaats naar de nationale inkorfburelen gaan zodat de KBDB zijn cloud tenvolle kan gaan gebruiken voor de nationale vluchten. Wij voorzien hier tussen de 170 - 200 PASclubs voor. De andere clubs kunnen kiezen tussen de PASclub en de PASslave, deze laatste werkt dan met de oude master.

Wat belangrijk is, de kostprijs voor PAS in de club is dit jaar 0€, u ziet het goed 0€! Waarom, zal u zich afvragen? Wel, gezien de laattijdige start in dit seizoen zorgt dat u als club in de winter geen gefundeerde keuzes heeft kunnen maken. En wij genoodzaakt zijn de bestaande masters te laten staan. Wij vinden het dan ook eerlijk van onze zijde dat u deze extra toestellen, en sommige dus ook dubbel, dit jaar niet hoeft te betalen.

Wij wensen jullie veel cloud plezier toe!

Welkom bij PAS tv, onze handleidingen zijn ook in video vorm opgenomen. Zo heeft u een beter overzicht en kan u ook zien hoe eenvoudig het werken met PAS wel is. Hieronder heeft u alvast een paar voorbeelden.

C4.1 Inkorven / PAS

C4.2 Inkorven / EC Master-Slave

C4.3 Afslaan / EC Master-Slave